Tarieven voor de Zelfstandige Zonder Personeel en de Vennootschap Onder Firma

De tarieven gebaseerd op het aantal mutaties per boekjaar. Hieronder is het in een schema aangegeven.

Aantal mutaties (bij- en afschrijvingen) per maand en bijbehorende tarieven:

1 tot 50 mutatie per jaar  € 25,00 per maand
51 tot 100 mutaties per jaar  € 40,00 per maand 
101 tot 200 mutaties per jaar  € 60,00 per maand
201 tot 350 mutaties per jaar   € 70,00 per maand
351 tot 500 mutaties per jaar

 € 85,00 per maand

 501 tot 750 mutaties per jaar                           € 115,00 per maand

 

Eén mutatie houdt in 1 boeking/transactie in de boekhouding.

In bovenstaande tarieven zijn inbegrepen;

  • indien nodig de kwartaal aangifte omzetbelasting
  • opstellen van de balans en winst- en verlies rekening
  • aangifte inkomstenbelasting
  • inclusief abonnementskosten online boekhouden

Tarieven voor VOF nader over een te komen.

Voor de eventueel aanwezige partner of fiscaal partner wordt € 55,00 voor het verrichten van de aangifte berekend.

Voor extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld opstellen bezwaarschrift, ontheffing administratieve verplichtingen, wordt een uurloon van € 50,00 exclusief BTW gerekend.

Tarieven zakelijke diensten

Hieronder treft u onze tarieven aan.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.