Belastingaangifte Breda

“Door belasting te betalen, levert iedere burger een bijdrage aan de financiering van de overheid.”

Sinds mensenheugenis moeten mensen belasting betalen en iedereen krijgt hier mee te maken, en ook de burgers die in Breda wonen ontkomen niet aan deze belastingaangifte. Door belasting te betalen, levert iedere burger een bijdrage aan de financiering van de overheid.

Belastingen zijn eigenlijk verplichte bijdragen van de burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat. Jaarlijks ontvangen de meeste burgers een brief met het verzoek om belastingaangifte te doen voor 1 mei.

De overheid gebruikt deze ontvangen belastinggelden, door belastingaangifte van de burgers, om onder meer wegen aan te leggen, de openbare orde te bewaren, maar dit zijn geen tegenprestaties aan de individuele burgers. Bekende voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

In de praktijk wordt het belastingrecht als één geheel gezien. Net als bij andere rechtsgebieden vormt het belastingrecht echter een verzameling van wetten, die zich allemaal richten op het heffen van belasting. Zo kennen we in Nederland de wet op de inkomstenbelasting, Wet op de vennootschapsbelasting, Wet op de loonbelasting, de Wet belastingen rechtsverkeer, de Successiewet en de Wet op de omzetbelasting.

Veel fiscalisten zijn werkzaam als generalist en proberen de ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden bij te houden. De regelgeving wordt echter steeds complexer en de financiële belangen worden steeds groter. Daarom zien we dat fiscalisten ervoor kiezen om zich te specialiseren.

Indelingen

De belastingen zijn op verschillende manieren in te delen bijvoorbeeld; aanslag- en aangifte belastingen. Bij het onderscheid tussen een aanslagbelasting en een aangifte belasting gaat het onder andere om de volgorde waarin een en ander geschiedt. Het is niet zo dat er bij een aanslag belasting geen sprake is van het indienen van een aangifte, want dat moet wel degelijk gebeuren. Het onderscheid tussen een aanslag – en een aangifte belasting heeft betrekking op het moment waarop de verschuldigde belasting moet worden voldaan. Bij een aanslagbelasting dient de belastingplichtige zijn aangifte in bij de Belastingdienst, die de aangifte verwerkt en een belastingaanslag oplegt. Pas nadat de belastingplichtige de aanslag heeft ontvangen, moet hij de verschuldigde belasting betalen. Voorbeelden van aanslag belastingen zijn de inkomsten belasting en vennootschapsbelasting. Ook bij een aangifte belasting moet de belastingplichtige een aangifte doen. Maar waar hij bij een aanslagbelasting kan wachten met betalen tot hij de aanslag krijgt, moet hij de verschuldigde belasting afdragen op het moment dat hij de aangifte indient.

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte Breda? Rb Boekhouding helpt u graag! Neem hiervoor contact met ons op.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?